مقالات مالکیت فکری استارتاپ

استارتاپ یا شرکت نوپا باید نسبت به مسائل حقوقی خود توجه زیادی داشته باشد چرا که نسبت به سایر کسب‌و کارها ریسک بیشتری دارد. یکی از حوزه‌های حقوقی که با استارتاپ‌ها ارتباط زیادی دارد، مباحث مالکیت فکری است که یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید حقوق به شمار می‌رود و مسائلی مثل حق اختراع، برند، محتوا و هرگونه آثاری که ارزش غیرمادی دارند را مورد توجه قرار می‌دهد. در مقالات مالکیت فکری استارتاپ چک لیستی از مالکیت فکری استارتاپ‌ها و انواع آن و همچنین نحوه ثبت و حمایت از این بخش از حقوق را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

مالکیت فکری استارتاپ