مقالات امضای دیجیتال

به همان نسبتی به کسب و کارهای اینترنتی و سایر فعالیت‌های اداری و اقتصادی در بستر اینترنت گسترش می‌یابند، ساز و کارهای لازم برای استفاده از این ‌امکان نیز باید فراهم گردد که یکی از این موارد، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال یک روش قانونی برای صحت‌سنجی اطلاعات افراد است و مزیت این امضا نسبت به امضای دستی این است که دیگر امکان جعل هویت افراد از بین می‌رود. همین موارد سبب شده است تا اشخاص هر چه بیشتر تمایل به استفاده از این امضا داشته باشند. موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که امضای دیجیتال از طریق رمزنگاری انجام می‌شود و از این رو، این امضا با امضای الکترونیک متفاوت است و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. در همین راستا، شما می‌توانید با مطالعه مقالات امضای دیجیتال هر آنچه لازم است در ارتباط با این نوع امضا بدانید را کسب کنید.

امضای دیجیتال