مقالات تنظیم بندهای قرارداد

بسیاری از افراد برای توافقات خود در کسب‌وکار یا امور روزمره به‌جای تنظیم قرارداد از توافقات شفاهی یا متن‌های دست‌نویس استفاده می‌کنند. این در حالی‌ست که عدم پیش‌بینی برخی از بندهای مهم در قرارداد باعث می‌شود تا در حین اجرای آن شما با چالش‌های مختلفی مواجه شوید. در مقالات تنظیم بندهای قرارداد، مهم‌ترین و کابردی‌ترین بندهایی که در قراردادهای مختلف مثل پیش‌بینی انواع تضامین، نحوه فسخ قرارداد، تعهدات طرفین و غیره به آن نیاز دارید را بیان کرده‌ایم.

تنظیم بندهای قراردادی