نمونه تقاضانامه موسسات غیر تجاری و اصلی‌ترین نکات تنظیم

نمونه تقاضانامه موسسات غیر تجاری و اصلی‌ترین نکات تنظیم

موسسین در هنگام ثبت موسسات غیر تجاری باید مدارکی را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه کنند. این مدارک شامل اسناد مختلفی‌ست که برخی از آن‌ها هم با شرکت‌های تجاری مشترک است. یکی از مهم‌ترین اسناد، تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری است که در شرکت‌ها با عنوان اظهارنامه شناخته می‌شود. اینکه تفاوت تقاضانامه و اظهارنامه چیست؟ […]

موسسین در هنگام ثبت موسسات غیر تجاری باید مدارکی را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه کنند. این مدارک شامل اسناد مختلفی‌ست که برخی از آن‌ها هم با شرکت‌های تجاری مشترک است. یکی از مهم‌ترین اسناد، تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری است که در شرکت‌ها با عنوان اظهارنامه شناخته می‌شود. اینکه تفاوت تقاضانامه و اظهارنامه چیست؟ چه مواردی در آن درج می‌شود؟ شامل چه نکاتی است؟ چه کسانی آن را تنظیم می‌کنند؟ مواردی است که در این مقاله به آن‌ها پاسخ خواهیم داد. ضمن اینکه یک نمونه تقاضانامه موسسه غیر تجاری را بررسی می‌کنیم.

تقاضانامه موسسات غیر تجاری شامل چیست؟

یکی از اسناد مهم برای ثبت موسسه تقاضانامه است که در هنگامی بارگذاری مدارک باید آن را تنظیم و به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها ارائه کنید. اما بیشتر افراد تصور می‌کنند که همه شرکت‌ها نیاز به اظهارنامه دارند، در حالی که طبق قانون، موسسات و شرکت‌های با مسئولیت محدود الزامی به تکمیل و ثبت اظهارنامه شرکت ندارند بلکه باید تقاضانامه را تکمیل کرده و آن را در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها بارگذاری کنند.

تقاضانامه چیست و چه مواردی در آن درج می‌شود؟

اظهارنامه و تقاضانامه هر دو یک فرم هستند که بر روی آن اطلاعات مختلف مربوط به شرکت و موسسه درج می‌شود و در یک مرحله از مراحل ثبت شرکت باید در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها بارگذاری شود.

در تقاضانامه موسسات غیر تجاری موارد زیر درج می‌شوند:

 • نام موسسه و نوع آن (انواع موسسه غیر تجاری شامل انتفاعی یا غیرانتفاعی).
 • موضوع فعالیت موسسه غیر تجاری
 • نشانی
 • اطلاعات و اسامی شرکا و موسسین
 • مدت فعالیت موسسه غیر تجاری
 • سرمایه کل و میزان سهم هر شریک
 • اطلاعات و اسامی اعضای هیئت مدیره
 • سال مالی
 • نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکا

اظهارنامه چیست؟

اظهارنامه شرکت‌ها هم مانند تقاضانامه فرمی است که اطلاعات شرکت سهامی به‌طور کامل روی آن درج می‌شود. با این تفاوت که میزان سهام هر یک از سهامداران به‌طور کامل در آن نوشته خواهد شد.
در حالی که برای موسسات، فرم تقاضانامه کافی‌ست و نیازی به اظهارنامه ندارند چرا که اعضا در موسسه، به عنوان شریک شناخته می‌شوند و سهامدار مخصوص شرکت‌های سهامی است. برای اطلاع بیشتر از اینکه موسسه غیر تجاری چیست میتوانید به مجله حقوقی وینداد مراجعه کنید.

نکات تنظیم تقاضانامه

هنگام تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری این موارد را در خاطر داشته باشید:

 • زمانی که در مورد اظهارنامه شرکت صحبت می‌کنیم نباید آن را با اظهارنامه مالیاتی اشتباه بگیرید. در اداره ثبت شرکت‌ها، اظهارنامه فرمی‌ست که اعلام‌کننده درخواست شرکا و سهامداران برای ثبت شرکت است.
 • شرکای موسسات غیر تجاری برای درخواست ثبت موسسه نیاز به تقاضانامه دارند و اظهارنامه ضروری نیست؛ ولی شرکت‌های سهامی هم به تقاضانامه و هم به اظهارنامه نیاز دارند.
 • تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. پس از بارگذاری اساسنامه موسسه غیر تجاری باید این فرم که به نام تقاضانامه شناخته می‌شود را هم بارگذاری کنید.
 • موسسات و شرکت‌های بامسئولیت محدود ساختار مشابهی دارند. در نتیجه مدارک و اسناد آن‌ها هم مشابه یکدیگر است.

نمونه تقاضانامه موسسه غیر تجاری

تقاضانامه موسسات غیر تجاری مانند اظهارنامه شرکت سهامی خاص یا اظهارنامه شرکت مسئولیت محدود موارد زیر را در بر می‌گیرد:

امضا کنندگان با مشخصات ذیل تقاضای ثبت موسسه را داریم:

 • ۱- نام كامل موسسه و نوع آن: ………………. (انتفاعی یا غیرانتفاعی).
 • ۲- موضوع موسسه: ………………..
 • ۳- نشانی كامل مركز اصلی: …………………….
  کد پستی: ………………………
  نشانی كامل شعبه (در صورتی‌که دارای شعبه است. در صورت تعیین مدیر، نام مدیران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات)
 • ۴- اسامی شركاء یا موسسین:
  • ۱. نام و نام خانوادگی: ……………………. به شماره ملی: …………….. نشانی: ………………. کد پستی: …………………..
  • ۲. نام و نام خانوادگی: ……………………. به شماره ملی: …………….. نشانی: ………………. کد پستی: …………………..
 • ۵- مبدا تشكیل موسسه و مدت آن: اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری ……………..
 • ۶- مدت فعالیت موسسه نامحدود / محدود (با ذکر مدت)
 • ۷- سرمایه موسسه عبارت است از مبلغ ……………. ریال نقدی و مبلغ …………. ریال غیر نقدی (حداقل سرمایه برای ثبت موسسه غیر تجاری مبلغ یک میلیون ریال است.)
 • ۸- میزان سهم الشركه هریك از شركاء:
  • ۱-۸ آقای / خانم ……………….. به شماره ملی ………………… مبلغ ……………. ریال
  • ۲-۸ آقای / خانم ……………….. به شماره ملی ………………… مبلغ ……………. ریال
 • ۹- اسامی كلیه اعضای هیات مدیره با ذكر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:
  • ۱. آقای / خانم …………………. به شماره ملی ………………… به سمت مدیرعامل، عضو هیئت مدیره
  • ۲. آقای / خانم …………………. به شماره ملی ………………… به سمت مدیرعامل، عضو هیئت مدیره
   كلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای اسلامی با امضای ………………………. همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
 • ۱۰- ترتیب تقسیم سود شركت به نسبت سهم الشرکه است.
 • ۱۱- زمان رسیدگی به حساب سالیانه سود موسسه، از اول فروردین ماه هر سال و به بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه خواهد بود.
 • ۱۲- انحلال موسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود.

چگونه تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری را انجام دهیم؟

با توجه به اینکه فرآیند ثبت موسسه به انجام درست هر مرحله وابسته است باید تمامی کارها را به‌صورت دقیق انجام دهید تا در ثبت نهایی آن به مشکل برنخورید. یکی از مراحل رایجی که باعث کُند شدن فرآیند ثبت می‌شود، تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری حرفه‌ای است. پس این مرحله را با دقت کافی پیش ببرید و ترجیحاً از مشاوره با کارشناسان استفاده کنید تا بدون هیچ‌گونه مشکلی بتوانید نه تنها تقاضانامه را تنظیم کنید که از صفر تا صد فرآیند ثبت شرکت را توسط افراد متخصص انجام دهید.
این تقاضانامه توسط مجمع عمومی موسس پس از تصویب اساسنامه، تنظیم می‌شود و بیشتر اعضای حاضر در جلسه باید به آن رای مثبت بدهند.

تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری مهم‌ترین اصل ثبت موسسه

یکی از مراحل ثبت موسسه غیر تجاری، تنظیم تقاضانامه است. در فرم تقاضانامه موسسین با درج اطلاعات موسسه و شرکا اعلام می‌کنند که قصد تاسیس آن را دارند. تقاضانامه موسسه هم مانند اساسنامه یکی از اسنادی است که در مجمع عمومی موسس تنظیم می‌شود. اگر درباره تنظیم تقاضانامه موسسات غیر تجاری سوال دارید، آن را در بخش نظرات بپرسید تا کارشناسان ما به آن پاسخ دهند. همچنین می‌توانید سوالات خود را از طریق تماس با کارشناسان حقوقی و ثبتی وینداد بپرسید.

سوالات متداول

تقاضانامه موسسه چیست؟

تقاضانامه فرمی است که بر اساس آن شرکا به اداره ثبت شرکت‌ها، اعلام می‌کنند که قصد ثبت شرکت یا موسسه را دارند.

چه مواردی در تقاضانامه موسسه غیر تجاری درج می‌شود؟

اطلاعات موسسه و شرکا، میزان سهم آن‌ها، سال مالی و… از جمله مواردی‌ست که به‌صورت کامل و دقیق در تقاضانامه درج می‌شود.

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره رایگان امور ثبتی

برای دریافت مشاوره کاملا رایگان و تخصصی خدمات ثبتی (ثبت شرکت، تغییرات شرکت، انحلال شرکت، پلمپ دفاتر، ثبت برند و ثبت اختراع در ایران و بین المللی) با ما تماس بگیرید.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
آنچه در این مطلب خواهید خواند

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

خدمات ثبتی وینداد

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

مقالات مرتبط

شناسه ملی شرکت
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

شناسه ملی شرکت چیست و چه الزاماتی دارد؟

همه شرکت‌ها پس از اتمام فرآیند ثبت، شناسه‌ای دریافت می‌کنند که به آن شناسه ملی شرکت گفته می‌شود. این شناسه اهمیت زیادی برای شرکت‌ها دارد.

نحوه ثبت شرکت تضامنی
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

راهنمای جامع ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی برخلاف سایر شرکت‌های تجاری مسئولیت زیادی برای شرکای آن ایجاد می‌کند و فقط در مواردی که الزام قانونی دارد اشخاص به دنبال ثبت