قرارداد اجاره کارخانه
تنظیم قرارداد

نمونه قرارداد اجاره کارخانه چیست؟ چه نکات قراردادی دارد؟

  بحث اجاره کارخانه و کارگاه به دلیل مسائل و موارد بازار سرمایه امروزه بسیار مطرح است. در متن ذیل به بررسی قرارداد اجاره کارخانه و نکات قراردادی و مهم آن خواهیم پرداخت. قرارداد اجاره چیست؟ قرارداد اجاره کارخانه از لحاظ تقسیم بندی ذیل قرارداد اجاره قرار می گیرد که ادامه مطلب…

دعاوی حقوقی

آیا وکیل می تواند به جای مدیر در جلسات هیات مدیره شرکت کند؟

ماجرای پرونده : حضور وکیل مدیران در جلسات شرکت به جای مدیران در پرونده ای به شماره دادنامه 9109970221001138  به تاریخ 17 /08/1391 برخی از صاحبان سهام خواستار ابطال صورت جلسات مجمع عمومی و صورت جلسات هیات مدیره و همچنین خواستار دستور موقت مبنی بر منع مداخله نمایندگان هیات مدیره ادامه مطلب…

نحوه تقسیم سهام میان وراث
ثبت و تغییرات شرکت

نحوه تقسیم سهام میان وراث + مدارک مورد نیاز

  امروزه یکی از چالش های مهم در بازار سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است.در این خصوص سوالاتی پیرامون نقل و انتقال سهام متوفی پیش می آید که مستلزم آگاهی از حقوق وراث در این زمینه است و در صورت عدم آگاهی شاهد نقض حقوق وراث شرکت ادامه مطلب…

نحوه تقسیم سهام میان وراث+ مدارک مورد نیاز
دعاوی حقوقی

نحوه تقسیم سهام میان وراث+ مدارک مورد نیاز

  امروزه یکی از چالش های مهم در بازارسرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است. در این خصوص سوالاتی پیرامون انتقال و تقسیم سهام متوفی پیش می آید که مستلزم آگاهی از حقوق وراث در این زمینه است و در صورت عدم آگاهی شاهد نقض حقوق وراث شرکت ادامه مطلب…

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

close-link