مقالات قوانین رایانه‌ای

پیشرفت تکنولوژی به همان نسبتی که به بهبود زندگی افراد کمک کرده است، از سویی دیگر باعث سو استفاده بسیاری از این فضا و در نتیجه سبب رخ دادن جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، انتشار محتوای خصوصی افراد، دزدی رایانه‌ای و غیره شده است. با این توصیف، مقابله با این جرایم نیازمند تصویب قوانینی است که در نتیجه این موارد، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب شد. این قانون طیف گسترده‌ای از اعمال رایانه‌ای را جرم‌انگاری و مجازات آن‌ها را مشخص کرده است. مجازاتی که در این قانون برای جرایم رایانه‌ای مشخص شده بیشتر شامل مجازات نقدی و حبس تعزیری است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود برای بررسی دقیق این قوانین، مقالات قوانین رایانه‌ای را مطالعه کنید.

قوانین رایانه ای