مقالات انواع جرایم رایانه‌ای

به همان نسبت که اینترنت در زندگی افراد گسترش داشته و بسیاری از نیازهای افراد را برطرف کرده است، به همان نسبت نیز جرایم ارتکابی در این بستر افزایش یافته است. از جمله جرایم رایانه‌ای می‌توان به نشر اکاذیب رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای، تخریب رایانه‌ای و جعل رایانه‌ای اشاره کرد. در تعریف جرایم رایانه‌ای می‌توان اینطور گفت که جرایم رایانه‌ای جرایمی هستند که در آن‌ها، رایانه ابزار ارتکاب جرم است. در همین راستا، قانونی تصویب شده است و بر اساس این قانون، اشخاصی که مرتکب جرایم رایانه‌ای می‌شوند باید مجازات شوند. در نهایت، اگر نیاز به کسب اطلاعات راجع به این جرایم و همچنین میزان مجازات آن‌ها دارید پیشنهاد می‌شود مقالات انواع جرایم رایانه‌ای را مطالعه کنید.

انواع جرایم رایانه ای