مقالات دعاوی مربوط به برند

براساس قانون، استفاده از علامت تجاری یا برندی که سابقا توسط دیگری مورد استفاده قرار گرفته، ممنوع است. اما گاهی ممکن است اشخاصی بدون داشتن اجازه از صاحب برند، اقدام به استفاده از این برند کنند که این موضوع سبب شکل‌گیری دعواهای مختلفی میان این اشخاص و صاحب برند می‌شود. برخی از دعاوی مربوط به ثبت برند عبارت است از استفاده غیرمجاز از برند تجاری دیگری، دعوای ابطال برند یا اعتراض به ثبت برند دیگری. هر یک از این دعاوی در شرایط مخصوص به خود مطرح می‌شود و شرایط طرح دعوای هر کدام متفاوت با دیگری است. علاوه بر این، دعاوی ثبت برند ممکن است کیفری یا حقوقی باشد. در همین راستا، اگر قصد دارید با دعاوی ثبت برند به صورت کامل آشنا شوید، پیشنهاد می‌شود مقالات دعاوی مربوط به ثبت برند را مطالعه کرده و با جزئیات این دعاوی آشنا شوید.

دعاوی مربوط به برند