مدت اعتبار شرکت دانش بنیان چقدر است؟ + تمدید اعتبار آن

مدت اعتبار شرکت دانش بنیان چقدر است؟ + تمدید اعتبار آن

مدت اعتبار شرکت دانش بنیان به این معنا است که شرکت مزبور در آن بازه زمانی حق فعالیت قانونی را داشته و پس از اتمام مدت و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار، فعالیت شرکت دیگر قانونی نخواهد بود. برخلاف سایر شرکت‌های تجاری مانند شرکت‌های سهامی، مسئولیت محدود و غیره

مدت اعتبار شرکت دانش بنیان به این معنا است که شرکت مزبور در آن بازه زمانی حق فعالیت قانونی را داشته و پس از اتمام مدت و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار، فعالیت شرکت دیگر قانونی نخواهد بود. برخلاف سایر شرکت‌های تجاری مانند شرکت‌های سهامی، مسئولیت محدود و غیره که مدت اعتبار شرکت توسط خود مؤسسین تعیین می‌شود، مدت اعتبار شرکت دانش بنیان را آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های دانش بنیان تعیین می‌کند. مدت اعتبار شرکت‌های دانش بنیان با یکدیگر متفاوت بوده و مطابق با آیین‌نامه، مدت اعتبار شرکت دانش بنیان نوع ۱ دو سال و مدت اعتبار شرکت دانش بنیان نوع ۲ سه سال می‌باشد.

مدت اعتبار شرکت دانش بنیان چیست؟

مدت زمان اعتبار شرکت دانش بنیان بازه‌ای است که شرکت در آن محدوده زمانی فعال است و مجوز قانونی فعالیت را نیز دارا است. شرکت‌های تجاری در هنگام ثبت شرکت باید مشخص کنند که این شرکت چه مدتی قرار است فعالیت تجاری داشته باشد و مدت اعتبار شرکت باید در متن اساسنامه قید شود. شرکت‌های تجاری اصولاً یا به‌صورت محدود و یا نامحدود فعالیت می‌کنند؛ اگر مدت اعتبار شرکت محدود باشد، به این معنا است که مدت زمان مشخصی برای فعالیت وجود دارد و پس از اتمام این مدت و عدم تمدید مدت شرکت، شرکت منحل خواهد شد. اما اگر مدت زمان اعتبار شرکت تجاری نامحدود باشد، در این صورت بازه زمانی خاصی برای شرکت تعریف نشده است و این شرکت تا زمان انحلال فعال خواهد بود.

شرکت‌های دانش بنیان اما با وجود اینکه شرکت تجاری هستند، اما در دسته‌بندی فوق قرار نخواهند گرفت؛ این موضوع به این معنا است که مؤسسین شرکت دانش بنیان نمی‌توانند مدت اعتبار شرکت را نامحدود انتخاب کنند و تصمیم‌گیری درباره مدت اعتبار فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بر عهده آیین‌نامه اجرایی این شرکت‌ها است. به‌عبارت دیگر، با توجه به این که در شرکت‌های تجاری مؤسسین شرکت خود اقدام به تعیین مدت زمان فعالیت شرکت می‌کنند، اما شرکت‌های دانش بنیان از این قاعده مستثنی بوده و مدت اعتبار این شرکت‌ها از پیش تعیین‌شده است.

شرکت‌های دانش بنیان چه انواعی دارند؟

شرکت‌های دانش بنیان انواع مختلفی دارند که مدت زمان انواع شرکت‌های دانش بنیان با یکدیگر متفاوت است. به‌صورت کلی، شرکت‌های دانش بنیان در ۵ گروه دسته‌بندی می‌شوند و عبارت‌اند از:

۱. شرکت‌های نوپا نوع یک

شرکت‌های دانش بنیان نوپایی که اظهارنامه مالیاتی ندارند و در سال گذشته درآمد عملیاتی نداشته‌اند، می‌توانند با ساخت یک محصول، خدمات یا فناوری در سطح ۱، به‌عنوان شرکت‌های نوپا نوع یک شناخته شوند.

۲. شرکت‌های نوپا نوع دو

شرکت‌های نوپا که اظهارنامه نالیاتی نداشته و در سال گذشته درآمد عملیاتی نداشتنند، اگر کالایی یا خدمتی را در سطح ۲ ارائه نموده و یا تولید و تجهیز نمایند، به‌عنوان شرکت‌های نوپا نوع دو شناخته می‌شوند.

۳. شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع یک

اگر آن دسته از شرکت‌های دانش بنیان که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود درآمد عملیاتی داشته‌اند حداقل ۲۵ درصد از این درآمد را از طریق فروش کالا یا خدمات با فناوری در سطح ۱ به دست آورده باشند، به صورت شرکت تولیدی نوع یک تایید می‌شوند.

۴. شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع دو

آن دسته از شرکت‌‌های دانش بنیان که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود درآمد عملیاتی دارند، با دارا بودن یکی از شرایط زیر به صورت شرکت تولیدی نوع دو شناخته می‌شوند:

الف. شرکت دانش بنیان، حداقل یک کالا یا خدمت یا فرآیند تولید یا تجهیز تولید با فناوری در سطح ۱ یا سطح ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی، ساخته و ارائه نموده باشد.

ب. شرکت دانش بنیان مجری پروژه مهندسی، پیمانکاری و ساخت باشد، مشروط به اینکه حداقل ۱۰  درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از معیارهای سطح ۱ یا ۲ باشد.

۵. شرکت‌های مستعد دانش بنیان نوع سه

آن دسته از شرکت‌های دانش بنیان که معیارهای سطح ۱ و ۲ را نداشته باشند ولی در صورت ارائه فرصت و حمایت امکان کسب آن معیارها را داشته باشند، در صورت احراز معیارهای ارزیابی، به صورت شرکت مستعد دانش‌بنیان نوع ۳ شناخته می‌شوند.

مدت زمان اعتبار هر یک از انواع شرکت دانش بنیان چه اندازه است؟

در ارتباط با مدت اعتبار هر یک از شرکت‌های دانش بنیان باید بدانید که مدت زمان اعتبار شرکت‌های دانش بنیان نوع ۱، دو سال و مدت زمان اعتبار شرکت‌های دانش بنیان نوع ۲، سه سال خواهد بود. پس از اتمام این مدت زمان، فعالیت شرکت دانش بنیان و تطابق این فعالیت با استانداردهای آیین‌نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید، این مدت تمدید خواهد شد. در ارتباط با تغییر مدت زمان اعتبار شرکت دانش بنیان باید این موضوع را بدانید که مؤسسین این شرکت نمی‌توانند مدت اعتبار شرکت را تغییر دهند و این موضوع تنها از طریق تصویب آیین‌نامه‌ای جدید ممکن خواهد بود.

جمع‌بندی

هر یک از شرکت‌های تجاری تنها حق دارد تا زمان اعتبار مدت فعالیت شرکت به انجام فعالیت تجاری ادامه دهد و اگر مدت اعتبار شرکت به اتمام برسد و مدت زمان شرکت تمدید نشود، پس از آن دیگر فعالیت شرکت معتبر نخواهد بود. شرکت‌های دانش بنیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این شرکت‌ها تنها در مدت اعتبار شرکت دانش بنیان حق انجام فعالیت دارند. مدت زمان اعتبار شرکت‌های دانش بنیان توسط آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد و مطابق با آیین‌نامهف مدت اعتبار شرکت‌های نوع ۱ دو سال و مدت اعتبار شرکت‌های نوع ۲ سه سال خواهد بود و پس از اتمام این مدت، ارزیابی مجدد و تمدید مدت صورت خواهد گرفت.

تشکیل و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در ایران سابقه طولانی نداشته و این شرکت‌ها جزو شرکت‌های نوین تجاری محسوب می‌شوند. سرمایه این شرکت‌ها بیش از آنکه سرمایه و دارایی مادی باشد، دارایی معنوی و فکری است. با توجه به این توضیحات، ممکن است تأسیس شرکت دانش بنیان مطابق با مقررات و ثبت این شرکت برای اشخاصی که اطلاعات لازم در این زمینه را ندارند کمی دشوار باشد و به همین دلیل، شما می‌توانید اگر قصد ثبت شرکت دانش بنیان را دارید، از خدمات ثبت شرکت وینداد استفاده کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن شرکت خود را به ثبت برسانید.

سؤالات متداول

آیا مدت اعتبار شرکت دانش بنیان باید در اساسنامه ذکر شود؟

بله. مدت زمان شرکت یکی از اطلاعات پایه است و به همین دلیل، مدت دانش بنیان در اساسنامه شرکت باید درج گردد.

مدت اعتبار شرکت دانش بنیان چرا اهمیت دارد؟

شرکت‌های دانش بنیان باید در طی مدت اعتبار خود، به انجام موضوع فعالیت بپردازند و باید توجه داشته باشند که این مدت محدود می‌باشد و پس از انقضای مدت، فعالیت شرکت ارزیابی می‌شود و این ارزیابی ملاک تمدید مدت است. به همین دلیل مدت زمان اعتبار شرکت دانش بنیان حائز اهمیت می‌باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک‌گذاری

مشاوره رایگان امور ثبتی

برای دریافت مشاوره کاملا رایگان و تخصصی خدمات ثبتی (ثبت شرکت، تغییرات شرکت، انحلال شرکت، پلمپ دفاتر، ثبت برند و ثبت اختراع در ایران و بین المللی) با ما تماس بگیرید.

نظرات
ثبت نام
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده تمامی نظرات
Picture of زهرا حامد

زهرا حامد

زهرا حامد از نویسندگان حرفه‌ای وینداد است که کارشناسی حقوق را از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق بین‌المللی را از دانشگاه آزاد اخذ کرده و اطلاعات کاربردی و مفیدی در حوزه‌های مختلف حقوق دارد. زهرا مقالات زیادی را برای مجله وینداد نوشته که در ادامه این مقالات را می‌خوانید.
آنچه در این مطلب خواهید خواند

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

خدمات ثبتی مناسب شما

ارائه صفر تا صد خدمات تاسیس شرکت، تاییدیه نام، ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت روزنامه رسمی، کاملا آنلاین و با قیمت ثابت

مقالات مرتبط

انواع مجامع عمومی در شرکت‌ها
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

انواع مجامع عمومی شرکت‌ها چیست؟ | وظایف و صلاحیت‌ها

در تمامی شرکت‌های تجاری برای تصمیم‌گیری در امور مختلف، مجامعی تشکیل می‌شود که انواع آن‌ها، نحوه تشکیل، صلاحیت‌ تصمیم‌گیری و وظایف و اختیارات هر یک به‌طور کامل مشخص شده است. مجامع شرکت‌ها شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده هستند.

صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت
مقالات ثبت و تغییرات شرکت

نحوه تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت

افزایش سرمایه در شرکت‌های تجاری به منظور توسعه فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود که باید به عنوان یکی از تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد چرا که سرمایه ثبتی در ابتدای تاسیس در اساسنامه درج شده و این مورد باعث تغییر اساسنامه خواهد شد.

ثبت موسسه حسابرسی
مقالات ثبت موسسه غیرتجاری

شرایط و مراحل ثبت موسسه حسابرسی

موسسه حسابرسی یکی از رایج ترین انواع موضوعات برای ثبت موسسه است که نیاز به دریافت مجوز از جامعه حسابرسان رسمی ایران دارد. ضمن اینکه موسسین باید شرایطی مثل سابقه تحصیلی و سابقه کار مرتبط را برای دریافت مجوز و ثبت موسسه احراز کنند.