مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که در آن مستاجر به شرط عمل به اقدامات در قرارداد پس از گذشت مدت قرارداد مالک مال مورد اجاره می‌شود.

مهمترین مواد قرارداد اجاره به شرط تملیک کدامند؟

مشخصات دقیق طرفین

مدت قرارداد

مبلغ اجاره

حقوق و تکالیف طرفین

مشخصات مال مورد اجاره

البته این قرارداد مواد دیگری نیز دارد تا طرفین قرارداد بهترین رابطه را با یکدیگر ایجاد کنند.

آیا موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند؟

یکی از بندهای مهم قرارداد اجاره به شرط تملیک حق فسخ است که به طرفین اجازه می‌دهد در صورت تخلف هر یک از طرفین از انجام شروط و بندهای قرارداد، قرارداد را به شکل یک طرفه فسخ کنند.

تکالیف مستاجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟

در نگهداری مال مورد اجاره تفریط نکند.

اجاره بها را به طور منظم پرداخت کند.

استفاده ای غیر از آنچه در قرارداد معین شده از مال مورد اجاره به عمل نیاورد. 

تعداد صفحات: 4
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد اجاره به شرط تملیک

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد