دانلود قرارداد اجاره دفتر کار قیمت 90,000 تومان + آموزش ماده به ماده تکمیل قرارداد

قرارداد اجاره دفتر کار

قرارداد اجاره چیست؟

طبق تعریف قانون گذار، عقد اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر گویند.

آیا قرارداد اجاره باید توسط دفتر معاملات املاک و با کدرهگیری تنظیم شود؟

اعتبار قرارداد اجاره منوط به تنظیم آن در دفتر معاملات املاک نمی باشد. ولی برخی از ادارات و نهادهای دولتی تنها اجاره ای را تشکیل پرونده برای شخصیت حقوقی می پذیرند که در دفتر معاملات املاک تنظیم شده و دارای کدرهگیری باشد.

در هنگام انعقاد قرارداد اجاره چه نکاتی حايز اهمیت است؟

  1. در هنگام امضا قرارداد اجاره حتما اصل سند مالکیت ملک را رویت نماید. 
  2. در صورتی که یکی از طرفین شخصیت حقوقی می باشد، حتما دقت فرمایید که صاحبان امضا مجاز شخصیت حقوقی اقدام به امضا قرارداد اجاره نمایند. 
  3. در صورتی که یکی از طرفین وکالتا قرارداد اجاره را امضا می نماید، حتما وکالت نامه را مطالعه و از حدود اختیارات وکیل اطیمنان حاصل نمایید. 


برچسب‌ها: قرارداد اجاره
تعداد صفحات: 4
نوع فایل: word، قابل ویرایش
قرارداد اجاره دفتر کار