دانلود قرارداد اجاره نرم افزار قیمت 100,000 تومان + آموزش ماده به ماده تکمیل قرارداد

قرارداد اجاره نرم افزار

قرارداد اجاره، نصب و آموزش نرم‌افزار چیست؟

شرکت ممکن است به دلایل مالی و کمبود نقدینگی امکان و تمایل خرید یک نرم افزار را نداشته باشد. بدین منظور بهتر است به جای خرید نرم افزار، آن را اجاره نماید.

بعد از اتمام مدت قرارداد، تضمین عودت مال الاجاره چیست؟

به منظور پوشش منافع موجر، یک فقره چک معادل و یا حتی بیشتر از ارزش نرم افزار از مستاجر دریافت می شود تا در صورت عدم تحویل نرم افزار، موجر مجاز خواهد بود که مبلغ چک را وصول نماید.

چرا در قرارداد اجاره نرم‌افزار، بندی در خصوص کسر سپرده بیمه گنجانده شده است؟

این قرارداد در واقع دو موضوع را پوشش میدهد: 1. اجاره نرم‌افزار، 2. نصب و راه‌اندازی آن. از این روی در قسمت دوم، در واقع قرارداد مشمول قرارداد پیمانکاری شده و باید حسب مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی با مستاجر رفتار شود.


برچسب‌ها: نرم‌افزار قرارداد اجاره
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: Word، قابل ویرایش
قرارداد اجاره نرم افزار