اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

قرارداد انتقال فناوری

قرارداد انتقال فناوری چگونه نوشته می‌شود؟

انتقال فناوری زمانی مطرح می‌شود که یک کشور یا یک نهاد و یا یک شخص حقیقی که دارای فناوری به خصوصی در یک حوزه است، طی یک قرارداد، فناوری خود را به کشور، نهاد یا شخص حقیقی دیگر منتقل کند به نحوی که طرف پذیرنده، بتواند به نحو موثر از فناوری جدید استفاده کند.

این قرارداد بر اساس آخرین قوانین مصوب و شرایط قوانین داخلی طرفین نوشته می‌شود.

آیا قرارداد انتقال فناوری وینداد شامل تعهدات طرفین می‌شود؟

بله؛ یکی از مواد مهم این قرارداد تعهدات طرفین در مورد فناوری در حال انتقال است. برای مثال انتقال گیرنده باید از فناوری با حسن نیت استفاده درست کند و نیروی انسانی مناسب را برای آن به کار گیرد.

نام‌های دیگر این قرارداد کدامند؟

قرارداد دریافت تکنولوژی، قرارداد انتقال تکنولوژی

تعداد صفحات: 6
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد انتقال فناوری

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد