قرارداد تامین کالا

قرارداد تامین کالا چیست؟

قرارداد تامین کالا میان متخصص پیدا کردن کالا و طرف دوم بسته می‌شود و طبق آن فرد موظف می‌شود تا در زمان معین کالا مرد نظر را تهیه کند.

قرارداد تامین کالا چه کاربردی دارد؟

تامین کنندگان کالا معمولا افرادی هستند که در پیدا کردن تولید کننده یا وارد کننده مناسب تخصص دارند این قرارداد زمانی به درد شما می‌خورد که بخواهید با این فرد همکاری کنید. 

در این قرارداد تمام جزئیات همکاری شما مانند مبلغ قرارداد، زمان تعینن شده برای تحویل کالا، مشخصات کالا و مواردی از این دست آورده می‌شود.

آیا این قرارداد برای همکاری با کارگزاری تامین کالا نیز کاربرد دارد؟

بله؛ کارگزاری تامین کالا شخص حقوقی است که می‌تواند مخاطب این قرارداد قرار بگیرد. اما در صورتی که صرفا در مورد تامین کالا به شما مشاوره دهد، باید قرارداد مشاوره منعقد کنید.

برچسب‌ها: قرارداد تامین کالا
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد تامین کالا