قرارداد حق التدریس

قرارداد حق التدریس چه کاربردی دارد؟

به منظور آشنایی کارکنان با برخی از موضوعات دارای اهمیت از قبیل مسایل کلی در خصوص امور مالی، حقوقی و یا آشنایی کارکنان با کارکرد یک نرم افزار، شرکت می تواند به صورت ساعتی از خدمات یک مدرس و استاد در حوزه مربوطه استفاده نماید. 

آیا به قرارداد حق التدریس مالیات تعلق می گیرد؟

بلی، در صورتی که طرف قرارداد با مدرس، یک شخصیت حقوقی باشد، براساس مفاد قانون مالیات های مستقیم باید حق التدریس مدرس، ۱۰ درصد مالیات کسر شود.

برچسب‌ها: قرارداد کار
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد حق التدریس