مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها

قرارداد خدمت مدیر عامل (مدیران)

تعریف مدیر عامل

مدیر عامل هر کسب‌و‌کاری از ارکان و مهره‌های اصلی آن شرکت به حساب می‌آید چرا که علاوه بر داشتن وظایف و مسئولیت‌های مدیریتی از دیدگاه حقوقی نیز دارای مسئولیت‌های متعدد است. مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره و یا سایر افراد و به انتخاب هیئت مدیره انتخاب می‌شود و اگر از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود مدت مدیریت عاملی او نباید از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر شود.

قرارداد خدمت مدیران چه کاربردی دارد؟

در این قرارداد در صورتی که شرکتی بخواهد از خدمات تخصصی شخصی در قالب مدیر عامل یک مجموعه استفاده نماید بر اساس ضوابط و مقررات و به موجب حکم یا قرارداد در یک مجموعه، آن شخص به عنوان مدیر عامل به خدمت پذیرفته می‌شود.

آیا این قرارداد همانند قراردادهایی که با سایر کارمندان شرکت بسته می‌شود قرارداد کار است و باید تابع قانون کار باشد؟

نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در رابطه با این قرارداد این بوده که قرارداد مذکور تابع قانون کار نبوده و در واقع قرارداد مذکور اصلاً قرارداد کار نیست و رابطه بین مدیر عامل و شرکت تجاری را نیز می‌توان همان رابطه موکل و وکیل تلقی کرد.

در واقع رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد

مشابهت‌های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:

- عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز ممکن است مجانی باشد و یا در برابر دریافت اجرت باشد.

- در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده 656 قانون مدنی). ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می‌دارد.

- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.

مفاد قرارداد خدمت مدیرعامل (مدیران) چیست؟

- ترسیم انتصاب مدیر عامل و موافقت وی با قبول سمت؛

- شرایط انتصاب؛

- مدت زمان (دوره) انتصاب مدیر عامل در سمت؛

- تعهدات مدیر عامل؛

- حق‌الزحمه مدیر عامل؛

- مزایایی مدیر عامل؛

- محرمانگی و عدم رقابت؛

- قانون حاکم و حل و فصل اختلافات؛

با چه نام‌هایی این قرارداد شناخته می‌شود؟

- قرارداد خدمت مدیران

- قرارداد خدمت مدیر عاملتعداد صفحات: 12
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد خدمت مدیر عامل (مدیران)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد