قرارداد خرید میلگرد و آهن

قرارداد خرید میلگرد و آهن چیست؟

این قرارداد در 11 ماده به شرح جزئیات رابطه خریدار و فروشنده میلگرد و آهن می‌پردازد تا علاوه بر روشن شدن مسیر این معامله، از ایجاد هرگونه سوتفاهم و اختلاف جلوگیری کند. 

قرارداد خرید آهن و میلگرد وینداد چه موادی دارد؟

11 ماده این قرارداد به شرح زیر است:

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت

مدت قرارداد

تعهدات فروشنده

تعهدات خریدار

موارد فسخ قرارداد

حوادث قهری

مرجع حل اختلاف

نسخه‌های قرارداد

هزینه‌های بیمه و دیگر کسورات قانونی بر عهده چه شخصی است؟

طبق بند 7 ماده 6 (تعهدات فروشنده) قرارداد فروشنده متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید و هزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید.

آیا می‌توان در صورت تخلف فروشنده از قرارداد، آن را فسخ کرد؟

بله؛ طبق قانون در صورت تخلف فروشنده، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و ظرف مدت تعیین شده خواستار تسویه حساب کامل شود.


برچسب‌ها: قرارداد خرید و فروش
تعداد صفحات: 6
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد خرید میلگرد و آهن