قرارداد طراحی و بهینه‌ سازی وب سایت

قرارداد طراحی و بهینه‌ سازی وب سایت چیست؟

این قرارداد در زمره قراردادهای پیمانکاری قرار می‌گیرد و شامل مجموعه ای از توافقات و تعهدات فی مابین کارفرما و پیمانکار به منظور طراحی وب سایت کارفرما است. این قرارداد از مراحل اجرایی گوناگون تشکیل شده است که پیمانکار باید براساس توافق صورت گرفته، مرحله به مرحله سایت را طراحی نموده و تحویل کارفرما نماید.

آیا این قرارداد هم مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می باشد؟

بلی، این قراردادها در زمره قراردادهای پیمانکاری طبقه بندی می شود و در مواردی که پیمانکار شخص حقوقی است، باید از هر صورت وضعیت وی سپرده بیمه کسر گردد.

برچسب‌ها: طراحی پروژه
تعداد صفحات: 15
نوع فایل: word، قابل ویرایش