اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

قرارداد مشاوره مالی و حسابداری

قرارداد مشاوره مالی و حسابداری چیست؟

این قرارداد میان افرادی منعقد می‌شود که یک طرف متخصص امور مالی است و طرف دیگر به واسطه داشتن شرکت یا کسب‌وکار نیاز به رسیدگی به امور مالی خود دارد. 

در این مواقع مشاوره گیرنده به عنوان کارفرما و مشاور مالی به عنوان پیمانکار قرارداد همکاری را آغاز می‌کنند و در راستای مفاد قرارداد این همکاری را پیش می‌برند.

این قرارداد چه ویژگی‌هایی دارد؟

قرارداد مشاوره مالی و حسابداری وینداد 17 ماده و چندین بند دارد که در هر ماده به صورت جزئی به شرایط همکاری طرفین پرداخته شده است. این قرارداد بر اساس آخرین قوانین و اصول مشاوره‌ای نوشته شده و قابلیت استناد در محاکم قانونی را نیز دارد.

نام‌های دیگر این قرارداد

قرارداد همکاری با مشاور مالی

تعداد صفحات: 7
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد مشاوره مالی و حسابداری

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد