مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها مشاوره رایگان آنالیز ریسک‌های حقوقی کسب‌و‌کارها

قرارداد واگذاری حق اختراع

قرارداد واگذاری حق اختراع چیست؟

طبق تعریف ارائه شده در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (1386) اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید.

چه اختراعی قابل ثبت است؟ 

بر طبق قانون، اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جديد و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی كاربردی محسوب می‌شود كه در رشتهای از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظير صنايع د‌ستی، كشاورزی، ماهيگيری و خدمات نيز می شود. 

آیا مالکیت اختراع قابلیت انتقال دارد؟ 

بلی، به طور کلی برای صاحب حق اختراع (مخترع) دو نوع حق به رسمیت شناخته شده است: حق مادی و حق معنوی که از میان این دو، حق مادی اختراع قابلیت نقل و انتقال داشته و حق معنوی قائم به شخص مخترع می باشد.

نام‌های دیگر قرارداد واگذاری حق اختراع

قرارداد واگذاری حق اختراع، قرارداد واگذاری لیسانس

تعداد صفحات: 5
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد واگذاری حق اختراع

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد