اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی

قرارداد پرکیس پزشکان

قرارداد پرکیس چیست؟

این قرارداد که در زمره قراردادهای مشارکت مدنی است بین افرادی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت دارند مثل پزشکان و دندانپزشکان با کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها منعقد می‌شود و آن هم در شرایطی که این اشخاص بدون استخدام در مراکز درمانی به فعالیت بپردازند.

نمونه قرارداد پرکیس برای چه کسانی کاربرد دارد؟

مخاطب این قرارداد تمامی افرادی هستند که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، پزشکان، دندانپزشکان، روانپزشکان، صاحبان درمانگاه‌ها، مالکین بیمارستان‌ها، مسئولین آزمایشگاه، مسئولین کلینیک، رادیوگرافان و ...

مفاد قرارداد پرکیس شامل چه مواردی می‌شود؟

 • موضوع قرارداد
 • طرفین قرارداد
 • مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 • کسور قانونی و قراردادی
 • تعهدات تسهیلگر
 • تعهدات پزشک
 • منع انتقال به غیر
 • تضمین انجام تعهد
 • قوه قاهره
 • خاتمه قرارداد
 • فسخ قرارداد
 • قانون حاکم و حلوفصل اختلاف
 • نسخ قرارداد

در  نمونه قراردادهای پرکیس تأمین محل انجام فعالیت و تهیه وسایل مورد نیاز برعهده کدام طرف قرارداد است؟ 

در قرارداد پرکیس اصولاً تأمین محل انجام قرارداد یا وسایل و لوازم مورد نیاز برای ارائه خدمات به عهده مسئولین کلینیک و بیمارستان یا مالک بیمارستان و درمانگاه است ولی با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده هر توافقی که از سوی طرفین برخلاف آن انجام شود معتبر و لازم الاجراست. نه تنها در قراردادهای پرکیس بلکه در هر قرارداد دیگری توافقاتی که خلاف اصل یا عرف شناخته میشوند لازم است به صور صریح، واضح و روشن درج گردند.

نامهای دیگر قرارداد پرکیس چیست؟

قرارداد بازارسازی و تسهیل ارائه خدمات پزشکی.


تعداد صفحات: 9
نوع فایل: Word، قابل ویرایش
قرارداد پرکیس پزشکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد