اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

قرارداد پرکیس پزشکان

قرارداد پرکیس چیست؟

این قرارداد که در زمره قراردادهای مشارکت مدنی است بین افرادی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت دارند مثل پزشکان و دندانپزشکان با کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها منعقد می‌شود و آن هم در شرایطی که این اشخاص بدون استخدام در مراکز درمانی به فعالیت بپردازند.

نمونه قرارداد پرکیس برای چه کسانی کاربرد دارد؟

مخاطب این قرارداد تمامی افرادی هستند که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، پزشکان، دندانپزشکان، روانپزشکان، صاحبان درمانگاه‌ها، مالکین بیمارستان‌ها، مسئولین آزمایشگاه، مسئولین کلینیک، رادیوگرافان و ...

مفاد قرارداد پرکیس شامل چه مواردی می‌شود؟

 • موضوع قرارداد
 • طرفین قرارداد
 • مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 • کسور قانونی و قراردادی
 • تعهدات تسهیلگر
 • تعهدات پزشک
 • منع انتقال به غیر
 • تضمین انجام تعهد
 • قوه قاهره
 • خاتمه قرارداد
 • فسخ قرارداد
 • قانون حاکم و حلوفصل اختلاف
 • نسخ قرارداد

در  نمونه قراردادهای پرکیس تأمین محل انجام فعالیت و تهیه وسایل مورد نیاز برعهده کدام طرف قرارداد است؟ 

در قرارداد پرکیس اصولاً تأمین محل انجام قرارداد یا وسایل و لوازم مورد نیاز برای ارائه خدمات به عهده مسئولین کلینیک و بیمارستان یا مالک بیمارستان و درمانگاه است ولی با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده هر توافقی که از سوی طرفین برخلاف آن انجام شود معتبر و لازم الاجراست. نه تنها در قراردادهای پرکیس بلکه در هر قرارداد دیگری توافقاتی که خلاف اصل یا عرف شناخته میشوند لازم است به صور صریح، واضح و روشن درج گردند.

نامهای دیگر قرارداد پرکیس چیست؟

قرارداد بازارسازی و تسهیل ارائه خدمات پزشکی.


تعداد صفحات: 9
نوع فایل: Word، قابل ویرایش
قرارداد پرکیس پزشکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد