دانلود قرارداد پشتیبانی نرم افزار قیمت 70,000 تومان + آموزش ماده به ماده تکمیل قرارداد

قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد پشتیبانی از نرم افزار چه کاربردی دارد؟

نرم افزار نیز مانند سایر خدمات نیاز به پشتیبانی و بروز‌رسانی دارد. بدین منظور با خرید یک نرم افزار، باید شرکت طراح و تولید کننده نرم افزار، خدمات پشتیبانی آن را نیز برای مدت معین ارائه نماید. بدین منظور قرارداد حاضر در جهت ارائه خدمات پشتیبانی بلند مدت تهیه و تنظیم شده است.

این قرارداد در خصوص چه نرم افزارهایی قابل استفاده است؟

این قرارداد در خصوص تمامی نرم افزارها قابل استفاده می باشد. شرح خدمات پشتیبان به عنوان یکی پیوست های قرارداد دیده شده که در خصوص هر نرم افزار و به تناسب ویژگی های آن باید توسط تیم فنی تنظیم و ضمیمه قرارداد شود.


برچسب‌ها: نرم‌افزار پشتیبانی
تعداد صفحات: 5
نوع فایل: Word، قابل ویرایش
قرارداد پشتیبانی نرم افزار