دانلود قرارداد پشتیبانی و نگهداری از وب سایت قیمت 50,000 تومان + آموزش ماده به ماده تکمیل قرارداد

قرارداد پشتیبانی و نگهداری از وب سایت

قرارداد پشتیبانی و نگهداری از وب سایت چه کاربردی دارد؟

وب سایت نیز مانند سایر خدمات نیاز به پشتیبانی و بروز‌رسانی دارد. بدین منظور با خرید یک وب سایت، باید شرکت/شخص طراح و تولید کننده نرم وب سایت، خدمات پشتیبانی آن را نیز برای مدت معین ارائه نماید. بدین منظور قرارداد حاضر در جهت ارائه خدمات پشتیبانی بلند مدت تهیه و تنظیم شده است.

این قرارداد در خصوص چه وب سایت‌هایی قابل استفاده است؟

این قرارداد در خصوص تمامی وب سایت‌هاقابل استفاده می باشد. شرح خدمات پشتیبان به عنوان یکی پیوست های قرارداد دیده شده که در خصوص هر نرم افزار و به تناسب ویژگی های آن باید توسط تیم فنی تنظیم و ضمیمه قرارداد شود.

برچسب‌ها: پشتیبانی نرم‌افزار
تعداد صفحات: 5
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد پشتیبانی و نگهداری از وب سایت