قرارداد پیمانکاری کانال‌کشی

قرارداد کانال کشی کولر چیست؟

این قرارداد جزو قراردادهای پیمانکاری است که در آن کارفرما انجام کار معینی را از پیمانکار (متخصص کانال کشی کولر) می‌خواهد و شرایط و جزئیات کار را در قرارداد ذکر می‌کند.

این قرارداد چه موادی دارد؟

10 ماده این قرارداد شامل موارد زیر است:

طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

تعهدات کارفرما

تعهدات پیمانکار

موارد فسخ قرارداد

حل و فصل اختلافات

نسخ قرارداد

آیا کارفرما نیز تعهداتی در مقابل پیمانکار دارد؟

بله؛ تعهداتی مانند تأمین آب و برق مورد نیاز کار در محل کارگاه، پرداخت مطالبات پیمانکار در موعد مقرر و مواردی از این دست.


برچسب‌ها: قرارداد پیمانکاری ساختمان
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد پیمانکاری کانال‌کشی