اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

قرارداد پیمانکاری گودبرداری

قرارداد پیمانکاری گودبرداری چیست؟

قرارداد پیمانکاری قراردادی است که کارفرما با پیمانکار منعقد می‌کند و انجام پروژه یا عملی را با شرایطی مشخص که در قرارداد ذکر می‌شود به همراه دستمزدی معین به پیمانکار می‌سپارد. در این نوع قرارداد نیز کارفرما انجام عملیات گودبرداری را به پیمانکاری متخصص آن واگذار می‌کند.

قرارداد پیمانکاری گودبرداری چه موادی دارد؟

طرفین قرارداد 

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

شرایط پرداخت

مدت قرارداد

تعهدات پیمانکار

تعهدات کارفرما

موارد فسخ قرارداد

تضمین قرارداد

مرجع حل اختلاف

نسخ و پیوست های قرارداد

چه نکاتی در مورد قرارداد گودبرداری اهمیت دارد؟

پیمانکار می‌بایستی قبل از گود برداری پروانه ساختمان را به شهرداری ارائه دهد و مجوز حمل خاک را از شهرداری دریافت نماید.

در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد، پیمانکار خود مسئول تأمین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تأمین خسارتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد و ساختمان‌های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار خاکبرداری را انجام دهند را در مدت انجام پیمان بیمه حوادث نماید.


تعداد صفحات: 8
نوع فایل: Word، قابل ویرایش و PDF قابل چاپ
قرارداد پیمانکاری گودبرداری

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد