شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

قرارداد کارآموزی توام با کار

قرارداد کارآموزی توام با کار چه کاربردی دارد؟

از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود: 

کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .

افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .

از این روی، قرارداد کارآموزی حاضر را می توان در این اشخاص مورد استفاده قرار داد.

آیا کارآموز مشمول قانون تامین اجتماعی می باشد و کارفرما باید وی را بیمه نماید؟

بلی بر طبق دستورالعمل مربوطه، کارآموز هم مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی می باشد.


برچسب‌ها: قرارداد کار
تعداد صفحات: 4
نوع فایل: word، قابل ویرایش