اخراج کارمند

سلام 

در قرارداد با کارمند چه بندی می توان قید کرد که بتوان کارمند را اخراج کرد بدون برای کارمند بتواند ادعای حقی بکند

به دلیل دیر آمدن به سر کار و شوخی های بی مزه و کلا عدم رضایت ار ز اخلاق ایشان

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

11 ماه پیش در

سلام


در صورتی که آیین نامه انضباطی داخلی با تایید اداره کار داشته باشید و موارد مذکور در آن درج شده باشد، با اطلاع به اداره کار  و تایید آن مرجع می توانید کارگر را اخراج نمایید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد