name

برنامه‌نویس

2 سال پیش در حقوق استارتاپ‌ها
name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

برخی از امتیازات صاحبین سهام ممتاز عبارت است از:

حق اولویت در خرید سهام جدید

حق اولویت در خرید سهام در صورت خروج هر یک از سهام داران

حق اولویت در سرمایه گذاری

تصمیم گیری های مهم

سود ثابت با بیشتر

باید تو جه داشت که تعیین برخی از آن ها یا تمامی آن ها برای صاحب سهام ممتاز صرفا با توافق صورت می گیرد.


1 سال پیش در

سلام


تصمیم گیری های مهم که در پاسخ این سوال بیان شده شامل چه مواردی می شود؟

متشکرم