name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام و وقت بخیر 

در قراردادهای مشارکت مدنی باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد. در صورتی که به این قرارداد نیاز دارید می توانید آن را از بانک قراردادهای وینداد دریافت نمایید.