name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در مورد رهن سهام هم می توانید در تفاهم نامه بنیانگذاران ذکر کنید و دوره زمانی تعیین کنید، هم می توانید در قرارداد ترم شیت در مورد وستینگ بندی بیاورید و در ثبت شرکت و اساسنامه قید کنید و هم می توانید در قرارداد SHA یا توافق نامه سهامداران بیاورید. لازم به ذکر است که وستینگ می تواند یک قرارداد مستقل هم باشد که در بانک قراردادهای وینداد موجود است.