بیمه فریلنسر و کارآموزان

سلام و وقت بخیر
آیا به عنوان کارفرما، ملزم به بیمه کردن کارآموزان و فریلنسرهایی که در شرکتم کار می کنند، می باشم؟

1 سال پیش در

سلام

مستند به قانون کار شما مکلف به بیمه کردن کارآموزان در شرکت هستید