بیمه فریلنسر و کارآموزان

سلام و وقت بخیر آیا به عنوان کارفرما، ملزم به بیمه کردن کارآموزان و فریلنسرهایی که در شرکتم کار می کنند، می باشم؟

10 ماه پیش در

سلام

مستند به قانون کار شما مکلف به بیمه کردن کارآموزان در شرکت هستید