بیمه منشی نیمه وقت

با سلام

میزان پرداختی بیمه منشی نیمه وقت در سال 1400 برای کازفرما چقدر میباشد؟

name

الهه هوایی

2 ماه پیش در

با سلام 

محاصبه  میزان بیمه بر اساس ساعات کار میباشد.

با احترام 

تیم حقوقی وینداد