تسویه مالیاتی

سال ۹۸شرکتی را بثبت رساندیم هیچگونه فعالیت نداشتیم وحتی حساب بانکی بنام مدیر عامل ویا دیگر اعضاشرکت باز نشد.برای انحلال نیاز به مفاصه حساب و یاتسویه مالیاتی داریم

name

فرزانه بزم آمون

9 ماه پیش در

با سلام

پس از ثبت شرکت نیازمند دریافت کد اقتصادی هستید در صورت عدم دریافت کد و تشکیل پرونده، صورت مالیات علی الراس می باشد.شما میتوانید با مراجعه به اداره مالیاتی محل شرکت و دریافت استعلام کارتان را پیگیری کنید. 

در صورت نیاز میتوانید با کارشناسان حقوقی تیم وینداد در ارتباط باشید.


با احترام؛

تیم حقوقی وینداد