تفاهم نامه بنیان گذاران

درود بر شما در بخش قرارداد های من ( تفاهم نامه بنیان گذاران ) را دارم و در وبینار شرکت کردم چندی از موارد گفته شده در وبینار که استاد هم جواب دادن و گفتن در این قرار داد وجود ندارد 1- وظایف هر یک از مؤسسین در قرار دادی که دارم در کدام بخش باید ذکر شود 2- بحث سهام رقیق شونده و حق تقدم خرید سهام برای شرکت میخوام در بندهای قرار داد اضافه شود با تشکر

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در مورد بخش وظایف هریک از موسسین ماده 4 تفاهم نامه بنیانگذاران به این بخش اختصاص داده شده است که در این ماده وظایف هر یک از موسسین به تفصیل درج می شود.

در مورد بخش دوم باید ذکر شود که این دو مورد جز موارد اختیاری در تفاهم نامه بنیانگذاران می باشد و بیشتر در قرارداد SHA یا تفاهم نامه سهامداران به این دو موضوع پرداخته می شود. البته می تواند در قالب بندی جداگانه در تفاهم نامه بنیانگذاران نیز ذکر شود. در صورتی که تمایل دارید بندی برای این دو مورد در تفاهم نامه بنیانگذاران درج کنید، می توانید از بخش تنظیم اختصاصی قرارداد وینداد درخواست خود را ثبت کنید تا این دو مورد نیز با اختصاص هزینه به تفاهم نامه فعلی شما اضافه گردد.