ثبت اختراع

می توان یک پلتفرم را ثبت اختراع نمود؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

1 سال پیش در

سلام


در صورتی که پلتفرم مربوطه ویژگی های اختراع را داشته باشد، قابل ثبت خواهد بود. به طور کلی غالب پلتفرم ها این ویژگی ها را دارا نبوده و بنابراین قابل ثبت به عنوان اختراع نیستند.


با احترام

تیم حقوقی وینداد