ثبت شرکت

برای ثبت شعبه شرکت خارجی (اروپایی) در ایران چه مدارکی نیاز است؟

name

کارشناس حقوقی وینداد

2 سال پیش در

<p>با سلام:</p><p>باید شرکت در اداره ثبت شرکت های ایران نیز به ثبت برسد و در اساسنامه حق ایجاد شعبه نیز داشته باشد تا بتواند شعبه ای در ایران تاسیس نماید</p><p>با احترام</p><p>تیم حقوقی وینداد</p>