حقوق تیم

سلام

ببخشید اول کار استارتاپ که هنوز درآمد و سودی عملا وجود نداره چجوری باید حقوق بدیم به تیم؟مثلا یه مقدار سهام یه مقدار حقوق ؟ 

مرسی

name

مهدیس محرمی

2 ماه پیش در

<p><strong>با سلام</strong>
</p>
<p>سوال شما یک سوال مدیریتی است اما در صورتی که با کارکنان، قرارداد کار تنظیم کرده باشید موظف به پرداخت حقوق انها هستید و در صورتی که قرارداد پیمانکاری منعقد کردید موظف به پرداخت دستمزد افراد پس از اتمام کار یا پروژه هستید. در هر صورت نحوه پرداخت حقوق کارکنان طبق توافق طرفین تعیین میشود.</p><p>در صورتی که در مورد هریک از قرارداد ها نیاز به مشاوره دارید میتوانید از <a href="https://vindad.com/advice/add/">مشاوره حقوقی تلفنی</a> وینداد استفاده کنید.
</p><p>هم چنین در صورت نیاز به تنظیم قرارداد، درخواست <a href="https://vindad.com/demand/add/">تنظیم قرارداد</a> را ثبت کنید تا کارشناس امور قراردادها در سریعترین زمان انرا برای شما تنظیم کند.</p>
<p><strong>با احترام
</strong></p><p><strong>تیم حقوقی وینداد
</strong></p><br>

name

مهدیس محرمی

2 ماه پیش در

<p><strong>با سلام</strong>
</p>
<p>سوال شما یک سوال مدیریتی است اما در صورتی که با کارکنان، قرارداد کار تنظیم کرده باشید موظف به پرداخت حقوق انها هستید و در صورتی که قرارداد پیمانکاری منعقد کردید موظف به پرداخت دستمزد افراد پس از اتمام کار یا پروژه هستید. در هر صورت نحوه پرداخت حقوق کارکنان طبق توافق طرفین تعیین میشود.</p><p>در صورتی که در مورد هریک از قرارداد ها نیاز به مشاوره دارید میتوانید از <a href="https://vindad.com/advice/add/">مشاوره حقوقی تلفنی</a> وینداد استفاده کنید.
</p><p>هم چنین در صورت نیاز به تنظیم قرارداد، درخواست <a href="https://vindad.com/demand/add/">تنظیم قرارداد</a> را ثبت کنید تا کارشناس امور قراردادها در سریعترین زمان انرا برای شما تنظیم کند.</p>
<p><strong>با احترام
</strong></p><p><strong>تیم حقوقی وینداد
</strong></p><br>