name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

معمولا سرمایه گذاران به میزان سهامی که دارند حق رای خواهند داشت. در تفاهم نامه سرمایه گذاران در مورد مسائل حق رای حل و فصل خواهد شد. به عنوان مثال مشخص می شود که آیا سرمایه گذاران با سهام متاز امتیازات خاصی در بحث حق رای خواهند داشت یا خیر. اگر سرمایه گذاران در اقلیت باشند این حقوق برای آن ها بسیار حائز اهمیت است. البته این حقوق نباید باعث ایجاد موانع اداری و مدیریتی شود.