بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری

روشنگو

آیا برگه سهام بانک تجارت سهام ترجیهی را هم شامل میشود اگر در وکالتنامه کلیه حقوق قبل و بعد از برگه قید شده باشد

هنوز پاسخی داده نشده است.