شروع ارزیابی حقوقی همین حالا از وضعیت حقوقی کسب‌وکار خود آگاه شوید ارزیابی حقوقی

روی ورقه سهم چه نکاتی باید درج شود؟

برچسب‌ها: سهام
1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

تعیین نوع سهم

مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد

تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.