بیشتر بدانید Covid-19 وینداد حامی کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری
name

برنامه‌نویس

name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

لازم به ذکر است که در انتقال سهام نیازی به اخذ گواهی سوءپیشینه برای سهامداران نیست.