اشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتیاشتراک وینداد، دسترسی نامحدود و کامل به خدمات حقوقی و ثبتی
3 سال پیش در

سهم یک محقق از تولید یک محصول (صاحب ایده و آگاه به فرآیند ساخت) در مقایسه با سرمایه گذار و یا کارخانه دار چقدر است ؟

با سلام
به عنوان یک مهندس پلیمر و طراح یک محصول قرار است با کارخانه ای مشارکت کنم. به این صورت که طراحی محصول و رسیدن به فرمولاسیون شیمیایی از من باشد (انجام کارهای تحقیقاتی، آزمایشگاهی، تا رسیدن به نقطه محصول) و تولید و عرضه از جانب کارخانه (فرآیند تولید، فرآیند فروش). این محصول در ایران وجود ندارد و این کارخانه میخواهد از پیشرو های صنعت مربوطه باشد.
با اینکه در سود باهم شریک باشیم موافق هستند.
1. سوالم این است که سهم طرفین را چگونه تعیین کنم؟ و از سود خالص باشد و یا از قیمت عرضه شده در بازار؟
2. و سوال بعدی این است که چند درصد از مالکیت علمی و چند درصد از مالکیت صنعتی این طرح را با کارخانه شریک شوم؟ در واقع در زمان ثبت رسمی طرح سهم ها را چگونه ثبت کنم؟

با سلام:

در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است با عنایت به قصد طرفین مبنی بر تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در خصوص یک پروژه معین که وظایف، مسئولیت و تعهدات طرفین تا حدودی مشخص گردیده.

میزان سهام بر اساس ارزش آورده هر طرف نسبت به نقش آن در تولید محصول نهایی با توافق طرفین تعیین می گردد و میزان سهام پس از کسر کلیه هزینه ها و از سود خالص به طرفین قرارداد تعلق خواهد گرفت.

در پاسخ به مالکیت فکری و حقوق مالی ابداع؛ اختراع و اثر هنری نیز لازم به ذکر است مالکیت فکری قابلیت انتقال ندارد و حقوق مالی اثر است که قابلیت انتقال را دارا می باشد.

با احترام؛

تیم حقوقی وینداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد