name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

دو راه برای این امر وجود دارد:

1- از طریق صدور سهام جدید

2- بالا بردن مبلغ اسمی سهام