در شرکت با مسئولیت محدود حق رای به چه صورت خواهد بود؟

برچسب‌ها: شرکت
1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

در این قبیل از شرکت ها هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر اینکه در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری معین شده باشد.