name

مهرنوش فتاحی

2 سال پیش در

با سلام

در مورد سوال شما باید گفت که شرکت های دانش بنیان مشمول قاعده خاصی در این مورد نبوده و آن ها نیز از قانون کار تبعیت می‌کنند.