1 سال پیش در

شورای حل اختلاف

سلام با شخصی شفاها توافق کردم که برنامه کامپیوتری برایش بنویسم و دستمزد بگیرم. کار را تحویل دادم و ایشان به شورای حل اختلاف شکایت کرده و ادعاهایی کرده و شورا ایشان را بدون حضور من به کارشناس رایانه ارجاع داده اند و کارشناس گفته ۶۰% کار انجام شده. سوال بنده این است که چطور بدون اطلاع بنده و حضور بنده و شنیدن از من کارشناس رای داده؟ و حالا شورا میگه اگر اعتراض داری باید ۳ تا کارشناس تایید کند و اسم و تلفن کارشناس ها بهم دادن.

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام

فرآیند دادرسی بدون حضور شما و بصورت غیابی انجام شده است. در صورت اعتراض به رای یک کارشناس، نظر کارشناس سه نفره ملاک است.