اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
فقط با یک جلسه آنالیز رایگان، راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.
اگر نگران سلامت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، فقط با یک جلسه آنالیز رایگان راه حل مشکلات حقوقیتان را از ما بخواهید.

ضمانت اجرای فقدان مهر تعاونی مسکن

ضمانت اجرای فقدان مهر تعاونی مسکن ذیل قراردادی که توسط تمام اعضای هیات مدیره امضا شده چیست؟ ایا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مسولیت شخصی در برابر طرف قرارداد دارند !؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

2 سال پیش در

سلام

وجود مهر شرکت ذیل قرارداد جهت ملزم کردن شرکت به قرارداد ضروری است و امضای قرارداد بدون مهر شرکت، تنها امضا کنندگان را ملزم می نماید، مگر اینکه امضا کنندگان به نمایندگی خود و امضای قرارداد به حساب شرکت، در خود قرارداد به گونه ای که قابل احراز باشد اشاره کرده باشند و اختیار انجام چنین معامله ای را داشته باشند، در این صورت حتی اگر مهر شرکت ذیل قرارداد نباشد، می توان شرکت را مسئول دانست و به نظر نمی رسد در این مورد مدیر یا مدیران مسئولیتی داشته باشند.
در صورتی که مدیر یا مدیران صاحب حق امضا نبوده اند یا قراردادی را خارج از حدود اختیارات اعطایی  امضا کرده اند یا به نمایندگی خود اشاره ننموده باشند، می توان آن ها را شخصا مسئول تعهدات قراردادی دانست.

با احترام
تیم حقوقی وینداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به وینداد می‌باشد