آیا قرارداد کوفاندر با سرمایه گذاران و شتابدهنده ها باید بسته شود؟


1 پاسخ
برای پاسخ به این پرسش لطفا وارد سایت شوید.
عکس پروفایل

با سلام 

تفاهم نامه بنیان گذاران یا همان قرارداد کوفاندر در واقع میان بنیانگذاران منعقد می شود. مفاد قرارداد شتابدهنده که به ترم شیت معروف است بندهای متفاوت تری دارد.

در صورت تمایل برای انعقاد این قرارداد می توانید از بخش در خواست تنظیم قرارداد وندا اقدام نمایید.