1 سال پیش در

قرارداد

سلام 1) قرارداد های یک شرکت جزو اوراق عادی محسوب می شوند یا تعهد آور ؟؟؟ 2) چنانچه طبق روزنامه رسمی یک شرکت (طرف اول ) جهت امضای قرادادها باید مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره امضا کنند اما در قرارداد فقط مدیر عامل امضا کند چنانچه اختلافی رخ دهد برای این شرکت مشکل ساز است یا طرف دوم قرارداد خودش مقصر است که امضاهای مجاز را چک و بررسی نکرده است ؟

name

آرش حق شناس

1 سال پیش در

با سلام.

قرارداد عادی جز اسناد عادی منشا تعهد است. در صورتی که مدیر عامل بدون رضایت هیئت مدیره در برابر ثالث تعهدی ایجاد نموده باشد باید شخصا در برابر ثالث متعهد باشد اما دادگاه ها معمولا به محکومیت شرکت و مدیر عامل باهم رای می دهند.