مالیات فروش محصول از سایت

ما یک سایت فروش محصولات داریم که دارای یک مغازه هم هستیم و برای فروش در دنیای واقعی مالیات می دهیم آیا همان مالیات کافی است؟ یا باید برای فروش در دنیای مجازی هم باید مالیات جداگانه بدهیم؟؟؟

name

زهرا بیات کارشناس حقوقی وینداد

10 ماه پیش در

سلام

هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت انجام کلیه فعالیت های خود موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده( در صورت شمول) خواهد بود و وسیلهی انجام فعالیت اعم از آنلاین یا آفلاین تاثیری در انجام این تکلیف ندارد. بنابراین برای فعالیت های آنلاین خود نیز موظف به پرداخت مالیات می باشید.


با احترام

تیم حقوقی وینداد